Afbeelding invoegenDagelijks bestuur

Aan het hoofd van de vereniging staat het door de leden gekozen Bestuur. Hun taken staan beschreven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.  Alle bestuursleden zijn vrijwilligers, net als de commissieleden. Door de inzet van vrijwilligers kan de vereniging bestaan.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.
 
 
Voorzitter
Dirk van Eijk is sinds mei 2016 voorzitter van de vereniging. Het bestuur bestaat uit acht personen, alle vrijwilliger. Sommigen hebben een specifieke functie, anderen zijn algemeen bestuurslid.

       Afbeelding invoegen
  


    
  

Penningmeester

Nadat John Aarssen in 2008 samen met zijn vrouw een volkstuin heeft betrokken werd hij al snel benaderd voor de rol van penningmeester van de vereniging. 
 
   
      
 
 
Afbeelding invoegenCommissies en algemeen bestuur 

Naast het dagelijks bestuur zijn er bestuursleden van commissies voor het reilen en zeilen van de vereniging en het naleven van de regels.

 


Voorzitter Bouwcommissie, Taxatiecommissie en Tuincommissaris
 
Harrie Billekens is sinds 2008 bestuurslid. Als hoofd van de bouwcommissie is hij verantwoordelijk voor alle bouwzaken op ons tuincomplex. Samen met de leden van de bouwcommissie en vrijwilligers verzorgd hij onder andere de aanvragen voor bouwvergunningen en onderhoud van De Aanloop en de loods.
 
  
 
       Afbeelding invoegen
 Voorzitter Tuincommissie
 
Peter Guit is sinds mei 2017 de tuincommissaris van Lommerrijck. Dit betekent dat Peter toeziet op de onderhoudsplicht van tuin en opstallen van alle leden. Ook zaken die op ons complex plaatsvinden over de tuinwerkzaamheden, vallen onder zijn portefeuille.
 

       

       
Contactpersoon Tuinverkoop
 
Tessa van de Keer verzorgt sinds het najaar van 2016 de verkoop van vrijkomende tuinen: 'Het kennismaken en bemiddelen tussen koper en verkoper van een vrijkomende tuin is een mooie en nuttige activiteit en draagt bij aan een 'bloeiende' volkstuindersvereniging Lommerrijck', aldus Tessa.


       

Redacteur  verenigingsblad Het Lommertje

  

Vacant
 
       
   

    Algemeen bestuurslid

Jan Jaap Goudswaard is in augustus 1998 begonnen met tuinieren op Lommerrijck.
De aanbieding voor een tuin kwam voor Jan Jaap, zoals voor vele anderen, wat sneller dan gedacht.
      Afbeelding invoegen