'Planologen en stedenbouwers zouden de functie van volkstuincomplexen meer moeten waarderen'

Jan Jaap is in augustus 1998 begonnen met tuinieren op Lommerrijck. De aanbieding voor een tuin kwam, zoals voor vele anderen, wat sneller dan gedacht. Met vrouw en twee kleine kinderen van 1,5 en 3 jaar oud en een full time baan is het tuinieren in de eerste jaren beperkt gebleven tot het 'in stand houden' van de tuin.
 
Inmiddels is Jan Jaap ruim 17-jaar lid van VTV Lommerrijck en behoort hij tot de oude garde van de vereniging. Terugkijkend in de ledenlijst uit 1998 beseft Jan Jaap dat hij tot de 21 personen behoort die op dit moment nog steeds lid zijn.
 
De keuze voor de combinatie van een bovenwoning en een volkstuin is niet toevallig. Jan Jaap is een groot voorstander van een woonomgeving met veel (en groene) publieke ruimte. Dat is ook de reden dat hij in 1995 gekozen heeft voor Rijswijk als woonplaats.
 
Jan Jaap heeft een duidelijke mening als het gaat over de ontwikkelingen in de stedenbouw die hebben geleid tot de huidige nieuwbouwwijken. In deze wijken waar de voor- en achtertuinen gelijkmatig verdeeld zijn, worden volgens Jan Jaap naar aanleiding van het huidige modebeeld voorzien van tegels die het formaat van grafzerken beginnen te benaderen. Om deze reden is Jan Jaap dan ook groot voorstander van volkstuinderscomplexen die tevens fungeren als openbaar gebied.
 
Hij hoopt en voorziet dat bij toekomstige ontwikkelingen de functie van volkstuincomplexen door de toekomstige planologen en stedenbouwers meer zal worden gewaardeerd.


 
 
 
 
Afbeelding invoegen